Algemene informatie

Algemene informatie over Steunpunt Onderwijs

Het Steunpunt Onderwijs is een initiatief van de Regionale Meld- en Coördinatie-functie (RMC) op de Zuid-Hollandse eilanden. Het RMC is ingesteld om vroegtijdig schooluitval bij jongeren te voorkomen.

De primaire doelstelling van het Steunpunt Onderwijs is de begeleiding en herplaatsing van jeugdigen van 16 tot 23 jaar naar een opleiding.

Het Steunpunt Onderwijs adviseert en begeleidt jongeren die zonder startkwalificatie het onderwijs hebben verlaten (voortijdig schoolverlater) of dreigen te verlaten (preventief voortijdig schoolverlater).

  • Advies vindt plaats op basis van 1 of meerdere gesprekken en/of beroepskeuzeonderzoek¬† in de vorm van interesse, persoonlijkheids- en capaciteitenonderzoek
  • De (traject)begeleiding bestaat uit het op outreachende wijze benaderen van de jeugdige en het gezamenlijk vinden van oplossingen voor een perspectief binnen het onderwijs, dan wel binnen een stage-/werkplek.

Bij de begeleiding van jongeren kan er indien nodig samengewerkt worden met andere disciplines.